CONTACT US
  • Beijing Wuzi University Logistics School
  • wlxy@bwu.edu.cn
  • Add : No.321 Fuhe Street, Tongzhou District, Beijing
  • 010-89534018